Internet sa stal veľmi populárnym a často používaným komunikačným prostriedkom, kde sa prezentujú spoločnosti s najrôznejšími druhmi podnikania. Bez poriadnej internetovej stránky je dnes už veľmi ťažké sa presadiť, pričom to platí aj v odvetví odťahových služieb. Tých už totiž na trhu pôsobí celkom slušné množstvo a preto o ich úspechu rozhoduje